Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden website Van Mossel VKV:

Disclaimer
E-mail wordt door Van Mossel VKV niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen, tenzij zulks per brief of per fax wordt bevestigd door een bevoegde bestuurder of procuratiehouder. Onze berichten zijn zorgvuldig opgesteld, maar wij staan niet in en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het opvolgen van eventuele foutieve adviezen. De gegevens die wij van u ontvangen, kunnen door onze medewerkers voor ons kwaliteitsbeleid en in het kader van de behandeling van uw vraag worden verwerkt. Deze verwerking is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Website
Van Kerkhof & Visscher B.V., hierna te noemen Van Mossel VKV, verleent u hierbij toegang tot de website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Van Mossel VKV en derden zijn aangeleverd. Van Mossel VKV behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Van Mossel VKV.

Beperkte aansprakelijkheid
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Van Mossel VKV.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Van Mossel VKV. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Mossel VKV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

BOVAG voorwaarden
Bij Van Mossel VKV zijn de algemene BOVAG voorwaarden van toepassing. Deze kunt u onderstaand downloaden.

algemene-voorwaarden-autobedrijven-particulier
algemene-voorwaarden-autobedrijven-zakelijk