Van Mossel VKV Duurzaam

Bij Van Mossel VKV zien we het als onze plicht om zorg te dragen voor Mens, Milieu en Maatschappij. We willen dit bereiken door zowel duurzaam als maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dit betekent investeren in de duurzaamheid van onze mensen, milieubewust te werk gaan en deelnemen aan maatschappelijke projecten. Op deze manier streeft Van Mossel VKV naar een duurzame bedrijfsvoering en uitstraling.

MENS
Van Mossel VKV zet zich vol in op de ontwikkeling van haar medewerkers. Dit uit zich in een proactief HR beleid en een nieuwe visie en missie met aandacht voor het welzijn van de VKV’er. Wij geloven dat onze mensen het verschil maken en daarom investeert VKV in haar mensen door:

 • HR adviseurs die wekelijks actief zijn op de vestigingen ter ondersteuning en ontwikkeling van werknemers
 • Opleidingsmogelijkheden en vaktrainingen voor werknemers
 • Medewerkerstevredenheidsonderzoek
 • Veilige werkomgeving: BHV(scholing), tiltrainingen en werkplekonderzoeken
 • Deelname aan het Nationaal Bedrijfsfitness Plan
 • Prettige werkomstandigheden: aangepaste werkplekken, muziek op de werkvloer, werkkleding etc.

MILIEU
Bij Van Mossel VKV streven we naar milieuvriendelijk werken en blijven we ons zelf afvragen of onze activiteiten de beste combinatie zijn tussen duurzaam en prijsbewust. Om kwaliteit te kunnen leveren werken we in een schone, veilige en prettige omgeving. Voorbeelden van milieubewuste bedrijfsvoering zijn:

 • We proberen zoveel mogelijk samen te werken met duurzame ondernemingen
 • We controleren onze afvalstromen en werken samen met gecertificeerde afvalinzamelaars
 • We promoten het gebruik van duurzame producten (elektrische auto’s)
 • We bieden milieuvriendelijke opties voor vervangend vervoer, zoals elektrische auto’s of een leenfiets
 • We nemen maatregelen om te besparen op water en energie

MAATSCHAPPIJ
Van Mossel VKV draagt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door deelname of steun aan verschillende maatschappelijke projecten en/of goede doelen:

 • We ondersteunen lokale instellingen en (sport)verenigingen
 • We leveren onze bijdrage aan diverse goede doelen en initiatieven
 • We zijn een erkend leerbedrijf en bieden stageplaatsen

CERTIFICAAT ERKEND DUURZAAM
Onze inspanningen op het gebied van Mens, Milieu en Maatschappij blijveafbeelding1-edn niet onopgemerkt. Sinds 1 september 2013 is Van Mossel VKV een officieel Erkend Duurzaam autobedrijf. Het Erkend Duurzaam certificaat wordt jaarlijks getoetst door het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IvDM) en is het bewijs dat Van Mossel VKV in alle facetten van de bedrijfsvoering duurzame verbeteringen heeft doorgevoerd. In 2016 heeft VKV voor het 4e jaar op rij haar certificaat behaald en is het vanwege de hoge totaalscore tot en met 2018 gecertificeerd.

Kijk voor meer informatie over Erkend Duurzaam op www.erkendduurzaam.nl of neem contact op met de projectgroep duurzaam ondernemen via duurzaam@vanmosselvkv.nl